Peter van Gool en Mieke Heuvelmans

Fractievoorzitter

Vanaf januari 2016 zal ik de nieuwe fractievoorzitter zijn van D66 Tilburg in onze gemeenteraad. Ik mag Mieke Heuvelmans opvolgen die na zes jaar fractievoorzitterschap een stapje terug doet. Het is voor mij een eer en uitdaging om het stokje van Mieke over te nemen. We zijn Mieke veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij het fractievoorzitterschap heeft ingevuld en er voor gezorgd heeft dat we met D66 onze succes bij de verkiezingen hebben kunnen verzilveren en als fractie en partij onze bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben genomen..

Hieronder het persbericht van D66 Tilburg

Vanaf 1 januari 2016 treden er twee wijzigingen op in de fractie van D66 Tilburg. Bram Keijsers vertrekt als raadslid en wordt opgevolgd door Erik Blommenstijn. Mieke Heuvelmans draagt het fractievoorzitterschap over aan Peter van Gool. Heuvelmans blijft wel raadslid.

Bram Keijsers
Bram Keijsers vertrekt na zes jaar als raadslid voor D66 Tilburg. Bram Keijsers over zijn vertrek: “Ik heb me met enorm veel plezier voor D66 in de Raad ingezet. Mijn besluit is mede ingegeven door de ontwikkelingen op mijn werk. Als ambtenaar in Baarle Nassau wil ik me volledig kunnen richten op de ambtelijke fusie en de veranderingen die daaruit voortvloeien. Voor mij is de tijd aangebroken om ruimte te creëren om mijzelf – zowel qua werk als privé – verder te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de fractie van D66 aangevuld met nieuw talent. Ik heb het gevoel dat ik met een gerust hart kan vertrekken”.
Mieke Heuvelmans, fractievoorzitter D66 Tilburg over zijn vertrek: “In de zes jaar dat hij voor D66 op ruimtelijke ordening hét gezicht was, is vriend en vijand het er over eens dat Keijsers een man van de inhoud is. Met zijn kennis van zaken wist hij, op bescheiden wijze, vaak te overtuigen op lastige dossiers. De inhoud en “wat het beste was voor Tilburg en de Tilburgers” was zijn leidraad. We gaan hem zeker erg missen. Maar we respecteren zijn besluit volledig”.
Erik Blommestijn, op dit moment al raadscommissielid, volgt Keijsers na diens vertrek op. Blommestijn is al geruime tijd actief voor D66 in Tilburg; eerst als bestuurslid en sinds 1,5 jaar als raadscommissielid.

Fractievoorzitter
Met ingang van januari 2016 treedt Peter van Gool aan als fractievoorzitter. Hij volgt daarmee Mieke Heuvelmans op die sinds 2010 leiding gaf aan een groeiend D66. Heuvelmans blijft wel aan als raadslid voor D66.
Heuvelmans: “Mijn nieuwe baan als HR-manager van een te fuseren organisatie op het gebied forensische zorg en TBS is niet langer met het fractievoorzitterschap te combineren. Het gaat goed met Tilburg en we bouwen gestaag verder. Dat vraagt de juiste aandacht van de fractievoorzitter. Een groeiende fractie, de burgemeestersselectie en de laatste coalitieonderhandelingen; ik heb een geweldig leerzame tijd mee mogen maken. Na 6 jaar draag ik graag het stokje over aan Peter van Gool, die, als vice-fractievoorzitter, warm is gedraaid en volledig voorbereid op zijn nieuwe rol. Ik heb alle vertrouwen in hem en wens hem veel succes!”

Emiel de Lange, voorzitter D66 Tilburg: “We zijn Mieke Heuvelmans dankbaar voor de manier waarop zij de rol als fractievoorzitter de afgelopen jaren heeft ingevuld. Het is haar gelukt de talenten en kennis in de fractie tot bloei te laten komen en D66 in Tilburg neer te zetten als een betrouwbare partij die haar verantwoordelijkheid neemt en bouwt aan de toekomst onze gemeente. We zijn blij dat ze aanblijft als raadslid en zo haar kennis en ervaring behouden blijft. Wij hebben alle vertrouwen in Peter van Gool als nieuwe fractievoorzitter.”

Geplaatst in Uncategorized.