DSC_0023

Algemene beschouwingen: Perspectiefnota 2016

Op maandag 11 juli sprak de gemeenteraad over de ‘perspectiefnota 2016′ waarin het college haar plannen voor de komende jaren beken maakte. Fractievoorzitters gingen hierover met elkaar in debat. Zie hieronder de inbreng van mij namens onze D66 fractie. De perspectiefnota zelf is [hier] te vinden. De tekst van mijn betoog kan je [hier] vinden.

Peter van Gool en Mieke Heuvelmans

Fractievoorzitter

Vanaf januari 2016 zal ik de nieuwe fractievoorzitter zijn van D66 Tilburg in onze gemeenteraad. Ik mag Mieke Heuvelmans opvolgen die na zes jaar fractievoorzitterschap een stapje terug doet. Het is voor mij een eer en uitdaging om het stokje van Mieke over te nemen. We zijn Mieke veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij het fractievoorzitterschap heeft ingevuld en er voor gezorgd heeft dat we met D66 onze succes bij de verkiezingen hebben kunnen verzilveren en als fractie en partij onze bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben genomen..

Hieronder het persbericht van D66 Tilburg

Vanaf 1 januari 2016 treden er twee wijzigingen op in de fractie van D66 Tilburg. Bram Keijsers vertrekt als raadslid en wordt opgevolgd door Erik Blommenstijn. Mieke Heuvelmans draagt het fractievoorzitterschap over aan Peter van Gool. Heuvelmans blijft wel raadslid.

Bram Keijsers
Bram Keijsers vertrekt na zes jaar als raadslid voor D66 Tilburg. Bram Keijsers over zijn vertrek: “Ik heb me met enorm veel plezier voor D66 in de Raad ingezet. Mijn besluit is mede ingegeven door de ontwikkelingen op mijn werk. Als ambtenaar in Baarle Nassau wil ik me volledig kunnen richten op de ambtelijke fusie en de veranderingen die daaruit voortvloeien. Voor mij is de tijd aangebroken om ruimte te creëren om mijzelf – zowel qua werk als privé – verder te ontwikkelen en nieuwe uitdagingen op te zoeken. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de fractie van D66 aangevuld met nieuw talent. Ik heb het gevoel dat ik met een gerust hart kan vertrekken”.
Mieke Heuvelmans, fractievoorzitter D66 Tilburg over zijn vertrek: “In de zes jaar dat hij voor D66 op ruimtelijke ordening hét gezicht was, is vriend en vijand het er over eens dat Keijsers een man van de inhoud is. Met zijn kennis van zaken wist hij, op bescheiden wijze, vaak te overtuigen op lastige dossiers. De inhoud en “wat het beste was voor Tilburg en de Tilburgers” was zijn leidraad. We gaan hem zeker erg missen. Maar we respecteren zijn besluit volledig”.
Erik Blommestijn, op dit moment al raadscommissielid, volgt Keijsers na diens vertrek op. Blommestijn is al geruime tijd actief voor D66 in Tilburg; eerst als bestuurslid en sinds 1,5 jaar als raadscommissielid.

Fractievoorzitter
Met ingang van januari 2016 treedt Peter van Gool aan als fractievoorzitter. Hij volgt daarmee Mieke Heuvelmans op die sinds 2010 leiding gaf aan een groeiend D66. Heuvelmans blijft wel aan als raadslid voor D66.
Heuvelmans: “Mijn nieuwe baan als HR-manager van een te fuseren organisatie op het gebied forensische zorg en TBS is niet langer met het fractievoorzitterschap te combineren. Het gaat goed met Tilburg en we bouwen gestaag verder. Dat vraagt de juiste aandacht van de fractievoorzitter. Een groeiende fractie, de burgemeestersselectie en de laatste coalitieonderhandelingen; ik heb een geweldig leerzame tijd mee mogen maken. Na 6 jaar draag ik graag het stokje over aan Peter van Gool, die, als vice-fractievoorzitter, warm is gedraaid en volledig voorbereid op zijn nieuwe rol. Ik heb alle vertrouwen in hem en wens hem veel succes!”

Emiel de Lange, voorzitter D66 Tilburg: “We zijn Mieke Heuvelmans dankbaar voor de manier waarop zij de rol als fractievoorzitter de afgelopen jaren heeft ingevuld. Het is haar gelukt de talenten en kennis in de fractie tot bloei te laten komen en D66 in Tilburg neer te zetten als een betrouwbare partij die haar verantwoordelijkheid neemt en bouwt aan de toekomst onze gemeente. We zijn blij dat ze aanblijft als raadslid en zo haar kennis en ervaring behouden blijft. Wij hebben alle vertrouwen in Peter van Gool als nieuwe fractievoorzitter.”

11822826_10206152057512062_5614468043372837036_n

Vragen over politie-inzet bij voetbalwedstrijden Willem II

Minder politie inzet bij voetbalwedstrijd, verbetering in overleg tussen partijen

Vorige week zondag, 9 augustus, speelde Willem II een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Door de afgekondigde politie staking heeft de gemeente in eerste instantie, om veiligheidsredenen, overwogen de wedstrijd niet door te laten gaan. Na overleg tussen clubs, supporters en de gemeente is besloten de wedstrijd toch door te laten gaan, ook zonder de gebruikelijke extra politie inzet. De clubs hebben extra stewards, beveiligingspersoneel en verkeersregelaars ingezet. De wedstrijd is uiteindelijk goed en rustig verlopen zonder noemenswaardige incidenten.

Nadat drie wedstrijden in de eredivisie afgelopen weekend zonder politie inzet naar tevredenheid zijn verlopen is hierop een debat losgebarsten of de politie inzet niet structureel verminderd kan worden bij voetbalwedstrijden. Na aanleiding van dit debat heeft de KNVB in overleg met 6 speelsteden (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Kerkrade) besloten vanaf januari te experimenteren met minder politie-inzet en het op een andere (en betere) manier vorm geven van overleg tussen clubs, supporters, gemeenten en politie. Tilburg staat (nog) niet bij dit lijstje, daarom de volgende vragen:

- Is de gemeente Tilburg tevreden over het verloop van de wedstrijd tegen Vitesse voor wat betreft de openbare orde en veiligheid?
- Waarom is de gemeente Tilburg niet aangesloten bij de zes speelsteden die gaan experimenteren met structureel minder inzet van politie bij voetbalwedstrijden?
- Is Tilburg bereid om alsnog aan te sluiten bij deze pilot van de KNVB?
- Op welke manier is overleg tussen de club, supporters, politie en gemeente op dit moment vorm gegeven
- Is de gemeente bereid om in overleg met de partijen (clubs, supporters, gemeente en politie) te kijken of dit overleg verder verbeterd kan worden?

Onderwijstour Tilburg Pechtold UvT

D66 Tilburg blij met ambities voor onderwijscampus Stappegoor

D66 Tilburg is verheugd met de overeenkomst die de gemeente Tilburg, Fontys Hogeschool en de Onderwijsgroep Tilburg afgelopen vrijdag hebben gesloten voor doorontwikkeling van de ´onderwijscampus´ op Stappegoor in Tilburg zuid. In het Stappegoor gebied is op dit moment al het ROC Tilburg en de Fontys Hogeschool gevestigd.  De bedoeling is dat daar de vestiging van een nieuw Vakcollege (VMBO) bij gaat komen. Bovendien gaat Fontys mogelijk fors investeren in uitbreiding op deze locatie. Alle drie de partijen gaan de komende periode bekijken hoe het een en ander het beste gerealiseerd kan worden en er, naast de campus van de Tilburg University, ook hier een hoogwaardig onderwijs cluster kan ontstaan van VMBO tot hoger beroepsonderwijs.

In 2013 stelde Peter van Gool namens D66 Tilburg al schriftelijke vragen aan het college om de realisatie van het Vakcollege op Stappegoor, en daarmee de onderwijs campus, mogelijk te maken. Peter van Gool, woordvoerder onderwijs: “Dit is een fantastische ontwikkeling voor Tilburg als onderwijsstad. Het geeft kansen om de aansluiting van het VMBO met het ROC (MBO) te versterken en ook de samenwerking met Fontys maakt dat hier een hoogwaardig kenniscluster gerealiseerd kan worden. Het opleiden van goede vakmensen en hoogwaardig onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van Tilburg. Het is goed dat de gemeente dit onderschrijft en hier een steentje aan wil bijdragen.”

20140428 presentatie coalitie akkoord

Coalitieakkoord D66 – SP – CDA – GroenLinks

Het coalitieakkoord 2014-2018 is 28 april gepresenteerd. Formateur Hans Dieteren en wethouder Berend de Vries gaven een toelichting op het akkoord.

Dit gebeurde in aanwezigheid van de beoogde collegeleden, raadsleden en pers een toelichting op het nieuwe bestuursakkoord. Plaats van handeling was gebouw 88 in de Spoorzone.

In het coalitieakkoord 2014-2018 staan de uitgangspunten die het college belangrijk vindt om aan te werken in de  komende 4 jaar. De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Op die datum wordt ook het nieuwe college geïnstalleerd. De kandidaten voor het nieuwe college zijn: Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks).

Download het: coalitieakkoord

posters voor raam collage

9 zetels! Verkiezingen gewonnen!

Wat een fantastisch resultaat! Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad hebben we met D66 Tilburg 9 zetels gehaald!! Hiermee zijn we de grootste partij geworden in de Tilburgse gemeenteraad.

Ik wil iedereen bedanken voor de steun en vertrouwen in D66 Tilburg! In het bijzonder dank aan de 496 Tilburgers die speciaal op mijn gestemd hebben!!

Onderwijstour Tilburg Pechtold UvT

Onderwijstour in Tilburg met Alexander Pechtold

Op vrijdag 24 februari bracht Alexander Pechtold en tweede kamerlid Paul van Meenen een bezoek aan het Tilburg in het kader van de onderwijstour. Pechtold lieten zich bevragen door studenten op de universiteit van Tilburg en waren aanwezig bij een les debatteren op het Odulphuls Liceum in Tilburg.

Zie hier een kort filmpje op Omroep Tilburg samen met Alexander Pechtold. Aan het einde kom ik ook nog even langs: :)